Orgány klubu

Orgány klubu ve smyslu Stanov jsou:
Členská schůze
Výbor
Kontrolní komise

Výbor

Helena Jeníková

PŘEDSEDA
V Pačátkách 51/12
196 00 Praha 9

mobil: +420 603 917 977
pevná: +420 266 310 773
e-mail: aiaybo@centrum.cz

- zajišťuje činnost klubu z hlediska administrativy
- zajišťuje komunikaci se střešní organizací MSKS a ČMKU
- vede evidenci členů
- je hlavním organizátorem klubových akcí
- ekonom

Marcela Palkovičová

PORADCE CHOVU
Bílovecká 114/21
721 00 Ostrava-Svinov

tel.: +420 732 607 898
e-mail: blahutovamarcela@seznam.cz

- zajišťuje komunikaci s Plemennou knihou č. 1
- zajišťuje administrativu chovu
- vede dokumentaci chovných jedinců
- vede evidenci klubových šampionů
- je spoluorganizátor klubových akcí
- získáva veškeré informace o chovu a plemeni
- přihlásit se na bonitaci
- žádat o krycí list
- přihlásit vrh
- zasílat krycí listy, přihlášky vrhu
- získat výsledky vyšetření vyšetřených jedinců

Marta Boudná

ČLEN
Nová Čtvrť
Stařeč

tel.: +420 773 568 517
e-mail: filocastelo@seznam.cz

- spoluorganizátor klubových akcí
- vede evidenci drobného majetku

Kontrolní komise
- sleduje a kontroluje činnost výboru
- přijímá podněty, náměty, stížnosti a připomínky
Stížnosti posílejte na adresu předsedy kontrolní komise pouze v písemné podobě a podepsané.

PŘEDSEDA
Jarmila Schreierová
U panského mlýna 26
747 06 Opava-Kylešovice
tel.: +420 723 288 812
e-mail: Jchreierova@seznam.cz
- přijímá podněty od členů
- vede evidenci podnětů

ČLENOVÉ
Dagmar Bartoňová
E. Rošického 959
721 00 Ostrava-Svinov
tel.: +420 603 153 445
e-mail: ladislav.b@volny.cz

Zdeňka Hlaváčková
Porubská
708 00 Ostrava
tel.: +420 777 144 799
e-mail: antava@seznam.cz